Hyra stallplats på Häggebylund

Häggebylund är beläget mellan Stockholm och Uppsala, inte långt ifrån Skoklosterslott.

Gården omfattar 23 ha skog och 37 ha betesmark. Vi har 3 st utedrifter där bl.a. de flesta av våra avelston går med sina föl på vintrarna. Vi har även skrittmaskin, ridpaddock, konvalescent hagar och en 2,5 km lång travbana runt alla hästhagar. Här finns ett 30-tal boxplatser, uppdelade på uteboxar, fölningsboxar samt vanliga inneboxar.

Ensilaget tas från vår egen vall och analyseras. Annat foder och strö inköpes lokalt om möjligt. Vi odlar upp beteshagarna med jämna mellanrum för att minska parasit angreppen, då får vi så .

Kallhyra 1500 kr + moms = 1875 kr inkl. morgon och kvällsfodring

Ensilage för nuvarande pris 3,50 kr/kg
800 kr för ridhuskort/mån för häst. Pris per gång 100:-

Kallhyran betalas förskottsvis samt 1 månads kallhyra tas i deposition.

I boxhyran ingår: morgon/kvällsfodring, 1st stallskåp, nyttjande av ridpaddock, skrittmaskin med befintligt underlag, travbana, ½ hage per häst samt del på loftet för foder.

Alla allmänna utrymmen så som tex skrittmaskin, spolspilta, fikarum, loft rengörs efter sitt användande.

Hästarna bör stå på spån då vi eldar upp gödslet.

Häggebylunds gård reserverar sig för eventuella prishöjningar från leverantörerna.