Unghästutbildning

Vår filosofi kring unghästutbildning

Vi jobbar med våra unghästar efter ett utarbetat system, som delvis anpassas till var individ eftersom alla unghästar inte reagerar likadant. Vi är också mycket noga med att aldrig stressa fram något, utan direkt ta ett steg tillbaka om det skulle bli problem.

”Slow training is good training” (George Morris)

Föl -2,5år

Till hösten som 2,5 åringar går våra unghästar på lösdrift. Under deras tid utomhus, tas de in var 6e vecka för verkning. Varje dag får kraftfoder på lösdriften och därigenom en daglig hantering.

2,5 – 3 år

I September tar vi in våra 2,5 åringar på stall. Vi börjar med sadeltämjning och longering vi påbörjar även inridningen. En gång i veckan löshoppas alla hästarna. Vi försöker att göra detta i en period på 6-8 veckor, beroende på de olika hästarna. Efter dessa veckor låter vi dom återhämta sig och smälta all information under en lika lång period.

2,5 – 3 år

I September tar vi in våra 2,5 åringar på stall. Vi börjar med sadeltämjning och longering vi påbörjar även inridningen. En gång i veckan löshoppas alla hästarna. Vi försöker att göra detta i en period på 6-8 veckor, beroende på de olika hästarna. Efter dessa veckor låter vi dom återhämta sig och smälta all information under en lika lång period.

3,5 år

Efter bete fortsätter vi med skogsridningen, men påbörjar även dressyrträningen. I detta moment vill vi få hästen att gå i en bra arbetsform, förstå hjälperna bättre och snabbare.Vi påbörjar även inhoppningen. Målet med denna grundutbildning är att hästen på våren som 4 åring skall kunna genomföra en debutantfälttävlan

4 år

Om allting gått som det ska, ska hästen vara redo för att åka ut på tävlingar i mars, april och på börja kvalen till 4 års championatet. Givetvis ser vi till vars häst förmåga och utveckling. Vi ser dock att varje års championat eller unghäst finaler är ett bra mål för varje individ, sen behöver det inte betyda att dom lyckas.